Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

 

 

Tuma Industry värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Tuma Industry används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst

 

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 

Administrera ditt köp eller din beställning

 

Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse om ditt köp.

 

Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter via e-post.

 

Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler.

 

Hjälpa dig med kundserviceärenden.

 

Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslag.

 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress post@hemmetshjarta.se

 

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

 

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på tumaindusty.se. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

 

För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören (fn Klarna) dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.

 

För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med vår transportör.

 

För att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring i digitala kanaler kommer vi att dela dina personuppgifter med den tredje part som tillhandahåller tjänster inom detta.

 

Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

 

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

 

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.

 

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

 

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

 

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring.

 

 

Rätt till tillgång

 

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

 

 

Rätt till rättelse

 

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

 

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

 

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

 

 

Rätt till dataportabilitet

 

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet). Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

 

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 

 

Ändamål: För att administrera ditt köp

 

Behandlingar som utförs:

Leverera dina produkter 

Genomföra betalning

Skicka order- och leveransbekräftelse

 

Personuppgifter som behandlas:

Namn

Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)

Betalinformation

 

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

 

Lagringstid: Uppgifterna behandlas i tolv månader efter genomfört köp.

 

 

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter, t.ex. till personnummer, även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina uppgifter behandlas.

 

 

Ändamål: För att skicka marknadsföring via e-post

 

Behandlingar som utförs:

 

Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post.

Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad a

E-postadress

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att skicka relevant marknadsföring till dig som är kund hos oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när uppgifterna samlas in samt vid varje utskick.

 

Samtycke. Om du har registrerat dig för våra nyhetsbrev på vår webbplats, skapar ny användare eller blir ny kund skickar vi marknadsföring med stöd av ditt samtycke.

 

Lagringstid: Uppgifterna behandlas under ett år från genomfört köp med stöd av intresseavvägningen. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka nyhetsbrev tills avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

 

 

Ändamål: Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler

 

Behandlingar som utförs: Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredje parts webbsidor inklusive delning av uppgifter med aktuella aktörer.

 

Personuppgifter som behandlas:

 

E-postadress

IP-adress

Cookies

 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ge dig som kund och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring. Dina uppgifter behandlas endast för detta ändamål om du har gjort ett köp hos oss och inte invänt mot marknadsföring.

 

Lagringstid: Uppgifterna behandlas under ett år från genomfört köp.

 

 

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter ber vi dig kontakta oss på nedan uppgifter. Det gäller också om du vill få ett registerutdrag, få dina uppgifter korrigerade eller om du önskar få dina personuppgifter raderade ur våra system. Sådan hantering åtar vi oss att enligt lag utföra inom 30 dagar från din förfrågan. Tänk på att om du väljer att få dina personuppgifter raderade från våra system så behöver du själv kunna påvisa att du gjort ett köp för att vi ska kunna hantera återköp och garantiärenden.

 

 

Varma hälsningar

 

Tuma Industry